Qendra tregtare Univers

Qendra Tregtare Univers (QTU) është e para qendër tregtare e ndërtuar në Shqipëri e përfunduar në Shtator të vitit 2005. Në vitin 2018, QTU iu nënshtrua një rinovimi të plotë në drejtim të rritjes së volumit dhe sipërfaqes nga njëra anë dhe rinovimit të fasadës kryesore e ambienteve të brendshme nga ana tjetër. Sipërfaqja totale e qendrës arrin në një total prej rreth 46,200 m2 dhe kati i dytë i shtuar gjatë rinovimit i dedikohet kryesisht argëtimit dhe gastronomisë.
Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, km 6, Tiranë, Shqipëri
Sipërfaqja:47,000 m2
© 2019 ManeTCI
mirëmbajtur nga Landmark